Stichting Oosterhoeve

Stichting Oosterhoeve

Kinderboerderij / Zorgboerderij

Wie zijn we

De kinder- en zorgboerderij de Oosterhoeve in ’s-Hertogenbosch is een kinderboerderij waar al in 1968 de eerste diertjes liepen. De kinderboerderij ligt aan de recreatieplas de Oosterplas in de Aawijk in Den Bosch Oost.

Onze kinderboerderij heeft doorgaans een bestuur van 5 mensen. De dagelijkse leiding is in handen van de Coördinator. Ze is aanwezig van maandag tot en met zaterdag. Zij wordt terzijde gestaan door 2 vaste vrijwilligers, de werkbegeleiders.

Daarnaast zijn er vrijwilligers, cliënten en stagiaires. Met elkaar dragen we zorg voor have en goed, voor de dieren, het groen, de mensen en de materialen. Wekelijks staan wij samen garant voor ongeveer 260 uren  vrijwilligerswerk.

Het bezoekadres is : IJsselsingel 1 , 5215 CL  ’s Hertogenbosch.

Je kunt de dieren aaien en zien.
De poorten van de kinderboerderij zijn op alle werkdagen geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag van 09.30 tot 12.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur .
Altijd onder voorbehoud, want afhankelijk van vrijwilligers. Voor actuele informatie hierover kunt u altijd bellen. In de regel is tijdens schoolvakanties van de basisscholen de boerderij alleen in de ochtenden open, en verder nagenoeg het gehele jaar, op een enkele uitzondering na, volgens bovenstaand rooster.

Tijdens feestdagen is het voor ons ook vaak moeilijker om vrijwilligers beschikbaar te hebben voor de middag-openstelling. Wij geven op zulke dagen de prioriteit aan de dierverzorging, waarna we naar huis gaan om ook zelf aan de feestdag te kunnen deelnemen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.