Stichting Oosterhoeve

Stichting Oosterhoeve

Kinderboerderij / Zorgboerderij

Wat doen we

Wat doen we

Momenteel vervullen wij de volgende functies:

Recreatief

-Mensen uit de directe omgeving maar ook elders uit de stad of zelfs daarbuiten, weten ons te vinden als plek om met hun kinderen een (paar) uurtje(-s) te ontspannen, of zonder kinderen, van de natuur en de dieren te genieten.

-Kantoormensen in de buurt maken er in de pauze hun ommetje.

-De scholen die op loopafstand zijn bezoeken regelmatig, vaak wekelijks, de boerderij om de leerlingetjes er even te laten uitrazen.

-Peuterklasjes die wat verder weg zijn, plannen vaak hun schoolreisjes naar de Oosterhoeve.

– Er is  een koffiehuis waarin u tijdens openingsuren terecht kunt voor een kopje thee of koffie, een koek of zakje chips, of zelfs een tosti of een minipizza .

Het Koffiehuis wordt regelmatig gehuurd voor feestjes, workshops, cursussen etc. Ook u kunt het huren voor uw feest of bijeenkomst. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

– Op woensdagmiddag worden er pannenkoeken gebakken die u ter plekke kunt bestellen of ook kunt laten inpakken om thuis op te eten. Ze kosten 1 euro per stuk.

Educatief

-Er worden wekelijks lesjes natuurbeleving aangeboden aan peuters middels een samenwerkingsverband met een naburige kinderopvang / buitenschoolse opvang-instelling.

-Regelmatig vindt er een bezoek plaats van vrijwilligers met een of meerdere dieren aan de scholen uit de buurt en verzorgingshuis Park Eemwijk..

Stageplaatsen

-Gemiddeld begeleiden we jaarlijks 50 stagiaires van diverse opleidingen, zoals van de groen- /dieropleidingen op LBO-niveau (Helicon), MBO-niveau en HBO-niveau (STOAS, HAS), opleidingen op Zorg- en welzijnsgebied (zoals Specifieke doelgroepen, SPW, Helpende Zorg en Welzijn ) en facilitaire opleidingen.

De Oosterhoeve heeft een SBB-registratie als erkende leerwerkplek.

-Van VMBO-‘s, HAVO of VWO wordt door leerlingen regelmatig hun maatschappelijke stage op de Oosterhoeve doorgebracht. Ook sommige basisscholen kennen een “snuffelstage” en kloppen daarvoor nooit tevergeefs aan bij de Oosterhoeve.

Zorgboerderij-functie / Beschermde werkplek

-Op het terrein zijn  dagelijks  mensen werkzaam die het beschermende, veilige milieu dat de zorgboerderij hen biedt, tijdelijk of blijvend nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Om deze mensen te begeleiden is deskundige hulpverlening aanwezig. 

– Kinderen die door bepaalde problematieken enkele uren per week of maand op individuele basis begeleiding nodig hebben en voor wie het goed zou zijn dit door middel van dierverzorging te doen, kunnen terecht voor individuele begeleiding.

– Jongeren die, om diverse redenen,  niet meer (of tijdelijk niet)  naar school gaan maar die toch in een ritme willen blijven, kunnen meedraaien in het groepsgebeuren en zo hun structuur behouden of opnieuw aanleren.

-Wilt u een beschermde werkplek voor uzelf, uw kind of familielid, in dit geval kunt u een indicatie aanvragen bij het WMO. Eventueel kunnen wij u helpen met uw aanvraag.

 Speciaal Onderwijs

-Regelmatig bezoeken groepen leerlingen van het speciaal onderwijs de boerderij om mee de dieren te verzorgen. Ook hebben wij ervaring met dove en blinde kinderen.

-Er is een rolstoeltoilet aanwezig en het grootste deel van het bezoekersgebied is rolstoelvriendelijk.

 Zorginstellingen

-Regelmatig is er contact, spontaan dan wel gepland, tussen de boerderij en diverse zorginstellingen uit de buurt. Zo zijn er bezoekjes van vrijwilligers/cliënten met dieren aan de bejaardenoorden, (speciaal moet hier genoemd worden de keren waarbij ook de peuterspeelzaal -bezoekertjes zijn uitgenodigd!) en bewoners bezoeken in groepsverband zowel als individueel, de kinderboerderij.

Maatschappelijke functie

  • Er is mogelijkheid tot plaatsing via de raad van de kinderbescherming of via buro Halt, waarbij jeugdigen hun taakstraf op de boerderij komen vervullen. 
    Wij vinden het van groot belang dat juist jongeren die in de wijk wonen, bij ons in dit verband een plek kan worden aangeboden. Het geven van de mogelijkheid tot binding (met de dieren, met de omgeving en met de mede-wijkbewoners die er werken) kan het verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en net het duwtje in de rug geven om voortaan op het rechte pad te blijven.
  • Aan bedrijven wordt de gelegenheid geboden om met elkaar een teambuilding-dag te hebben op de boerderij.
    In overleg wordt gezocht naar een passend project waarbij tijdens de uitvoering ervan de teamgeest in die mate wordt versterkt, dat ieder daarna met een voldaan gevoel naar huis gaat en de gunstige nawerking nog lang op de werkvloer zal doorwerken.
  • Op het terrein zijn dagelijks mensen werkzaam die het beschermende, veilige milieu dat de boerderij hen biedt, tijdelijk of blijvend nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Om deze mensen te begeleiden is deskundige hulpverlening aanwezig.
  • Er worden zowel maandelijks of jaarlijks terugkerende activiteiten gehouden (zie activiteitenrooster) als ook incidentele.
  • De Oosterhoeve kan altijd vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de coördinator. We kunnen in gesprek gaan over de wensen en mogelijkheden. Al vanaf een investering van 2 uren per maand bent u van harte welkom in ons team. Er zijn ook plaatsen voor als u uw kinderen wilt meenemen , slecht ter been bent, niet van dieren houdt maar bijvoorbeeld wel van koken of bakken, schilderen of wassen, en er zijn nog veel meer mogelijkheden.