We zijn weer open

CORONA- PROTOCOL OOSTERHOEVE VANAF 1 JUNI 2020

Tussen 25 mei en 1 juni is er, in overeenstemming met de landelijke en gemeentelijke richtlijnen omtrent Corona, een verdere versoepeling met betrekking tot de dagbesteding ( = zorgboerderij, opstart 1 juni)  , en het openstellen voor bezoekers ( = kinderboerderij).

Maatregelen voor bezoekers kinderboerderij:

 Er wordt een middag-verantwoordelijke aangesteld ; deze houdt goed in de gaten of het maximale aantal bezoekers van 30 niet wordt overschreden en doet indien nodig, de poort op slot of vraagt mensen het terrein te verlaten.

 

  • Bezoekers zijn vanaf 1 juni welkom van maandag tot en met vrijdag van 1 uur tot half 4 en op woensdag ochtend ook van 11 tot  12 uur , mits zij zich aan de landelijke voorschriften ( afstand, handen wassen) en die van de Oosterhoeve houden. De woensdagmiddag is onder voorbehoud. Als blijkt dat het op die middag te druk wordt, moeten we helaas gaan sluiten.

 

  • Het koffiehuis en terras blijven dicht voor bezoekers . Wel is het voor bezoekers vanaf 1 juni mogelijk om koffie, thee o.i.d. te bestellen bij de dagverantwoordelijke ( te herkennen aan een hesje) en mee te nemen op het terrein.

 

  • De buitentoilet kan gebruikt worden door de bezoekers, in geval van nood. Na ieder gebruik moet hij door de middagverantwoordelijke huishoudelijk worden gereinigd.

 

  • De poortjes naar en vanaf het terras blijven gesloten. De grote poort over het hoofdpad is open. Het pad is voorzien van een middenstreep zodat het verzoek om rechts te lopen, en daarmee het houden van voldoende afstand tot passerende bezoekers, duidelijk wordt aangegeven.

 

  • Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Mensen van 1 gezin hoeven onderling ook geen afstand te houden, maar wel van andere gezinnen.

 

Met elkaar gaan we er een fijne zomer van maken!