Functie en visie

Mens en dier

Onze belangrijkste missie bij de Oosterhoeve is om het leven van mens en dier te verrijken. Onze boerderij is een veilige haven; een plek die positiviteit, steun, compassie en ontspanning biedt aan wie het nodig heeft, of hij nou jong of oud, met of zonder beperking, mens of dier is. 


Diervriendelijke Kinderboerderij

Dierenwelzijn staat bij de Oosterhoeve hoog in het vaandel. We hebben constant aandacht voor de behoefte van het dier, en zijn altijd zoekende naar manieren om onze dieren zo gezond en gelukkig mogelijk te krijgen en houden. Dieren krijgen bij ons in principe een thuis voor het leven, ze mogen tot hun alleroudste dag bij ons blijven en krijgen alle liefde, aandacht en medische zorg die ze nodig hebben. Om diezelfde reden hanteren wij ook een anti-fokbeleid: wij willen geen dieren op de wereld brengen die niet bij ons kunnen blijven. Wij vangen liever dieren op die elders geen thuis of geen toekomst meer hebben. Zo adopteren wij regelmatig dieren uit de vlees- en zuivelindustrie, die elk met hun eigen verhaal de bezoeker bewust maken van de rol van dieren in onze samenleving en de waarde van dieren dier laten zijn. 


Educatief

Wij bieden op de Oosterhoeve een mogelijkheid aan kinderen en volwassenen om dichter bij dier en natuur te komen. Niet enkel in de letterlijke, maar ook in de figuurlijke zin. Wij laten de bezoeker onze dieren zien als de individuen die ze zijn, bieden een plek om de natuur en de wisseling van de seizoenen bewust mee te maken. Wij leren de bezoeker bewust worden van de rol die wij als mens (kunnen) spelen in de huidige wereld, en de verantwoordelijkheden die we kunnen nemen om de wereld natuurvriendelijker te maken. Tevens zijn er verschillende educatieve programma’s waarbij wij kinderen laten beleven hoe de natuur en de dierenwereld werken, en waar hun plek als mens daarin is. Zo worden er bijvoorbeeld natuureducatielessen gegeven en is een schooltuin waar kinderen hun eigen gewassen leren verbouwen. 


Stage

Op de boerderij bieden wij stageplaatsen aan voor studenten van verschillende opleidingen. 

De Oosterhoeve heeft een SBB-registratie als erkende leerwerkplek. Er zijn bij ons stagemogelijkheden voor studenten van diverse opleidingen, zoals van de groen- /dieropleidingen op LBO-niveau (praktijkscholen), MBO-niveau en HBO-niveau, opleidingen op Zorg- en welzijnsgebied (zoals Helpende Zorg en Welzijn, Specifieke doelgroepen,SPW en SPH ) en facilitaire opleidingen. Ook bieden wij ruimte voor snuffelstages in het basisonderwijs en maatschappelijke stages in het middelbaar onderwijs.

 

Voor informatie over stageplaatsen op de Zorgboerderij 


Maatschappelijk

In de maatschappelijke functie die de Oosterhoeve vervult zijn de kinderboerderij en de zorgboerderij nauw verweven met elkaar. 

Als kinderboerderij bieden wij bijvoorbeeld plek aan ouderen uit de buurt, klassen uit het regulier en speciaal onderwijs, en aan iedereen die zich even wil terugtrekken uit de drukte van alledag. Wij bieden een ontspannen werksfeer binnen ons team van vrijwilligers , en een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende achtergronden en interesses. Tevens zijn er diverse sociale activiteiten zoals markten, samenkomdagen, filmavonden, pannekoekendag en een sociaal restaurant. 

 

Voor meer informatie over de maatschappelijke functie van de zorgboerderij