Binnenkort volgt hier meer informatie over manieren om onze boerderij te steunen. Wilt u voor die tijd al iets voor ons betekenen? Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer NL17 INGB 0005 7130 14 op naam van Stichting Oosterhoeve!