Binnenkort volgt hier meer informatie over manieren om onze boerderij te steunen. Wilt u voor die tijd al iets voor ons betekenen? Donaties zijn altijd welkom om rekeningnummer NL41RABO 0150949359  op naam van Stichting Kinderboerderij Oosterhoeve!